Billigaste El – Jämför billig el & elavtal!

När vi pratar om el kan det kännas utmanande att få grepp om helheten. Ofta har du två olika elavtal, ibland till och med där två separata elbolag är involverade, dessutom kan priset du betalar för den elkonsumtion du använder variera en hel del mellan olika bolag och även olika säsonger. Beroende på vilken typ av elavtal du har kan din månadskostnad därför variera med ett par tusenlappar per månad. Det finns alltså pengar att spara om du sätter dig in i denna fråga och gör ett medvetet val. Vi har tittat närmare på hur du kan hitta billig el och sammanställt information som kan förenkla för dig att välja bolaget som passar dig bäst.

Billig el – Topp 3 billigaste elbolag just nu:

1. Fortum ”billigaste el”

Fast avgift – 42 kr i månaden.

Värde ca 500 kr

2. Telge energi ”billig el”

Fast avgift – 49 kr i månaden

Värde ca 500 kr.

3. Göta energi

Fast avgift – 49 kr i månaden.

Rabatt: Värde ca 500 kr.

Billigaste El – Info:

⚡️ Elbolag med billig el:Just nu finns det 3 elleverantörer som erbjuder billig el, varav den billigaste elen återfinns hos Fortum.
💰 Bästa elbolagen med billigaste elen:I dagsläget finns det tre elleverantörer med billiga elavtal: Fortum, Telge Energi och Göta Energi.
▶️ Antal erbjudanden:Samtliga elbolag har något form av nykunds erbjudande på deras elavtal.
🧾 Billigaste fasta avgiften:Det elavtal som redogörs på denna sajt med den billigaste fasta avgiften kommer från Fortum (42 kr i månaden.

Generellt kring elavtal

Generellt kring elavtal

Till att börja med är det bra att vi reder ut de olika begreppen som används kring el. Sedan elmarknaden avreglerades på 1990-talet så har det uppstått en stor mängd aktörer på elmarknaden. Detta gör gott för dig som konsument då de alla strävar efter att erbjuda bra priser för att få många kunder. Flertalet bolag har även en tydlig miljöprofil vilket gör att de erbjuder el från förnybara energikällor. Exempelvis från vind, vatten och sol.

Men avregleringen av elmarknaden har gjort att vi som konsumenter numera kan ha två olika elavtal.

 • Elnät
 • Elhandel

Elnätsavtalet innebär att du har ett avtal med det bolag som i ditt geografiska område har byggt upp infrastrukturen kring el. Det vill säga de har dragit kablar antingen i marken eller på elstolpar för att el ska kunna transporteras inom regionen och slutligen fram till din bostad. Elnätsleverantören underhåller alltså detta nätverk för att samtliga konsumenter ska kunna få tillgång till el i sina bostäder. Du kan därför som konsument inte välja elnätsleverantör utan du behöver använda den aktör som har infrastrukturen i ditt område.

Det andra avtalet rör elhandeln. Det vill säga den el du konsumerar i ditt hem till exempelvis uppvärmning och annan hushållsel. För detta avtal har du friheten att välja vilken leverantör du vill. Den leverantör du väljer att använda dig av kommer då att använda sig av infrastrukturen som elnätsbolaget byggt upp för att förse dig med el. När begreppet billig el nämns syftar man alltså på den del som rör elhandeln.

Elpriser i Sverige

För elmarknaden används begreppet systempris vilket något förenklat är det inköpspris som elleverantörerna köper in sin el till. Efter att de gjort ett par påslag för sin hantering blir priset sedan det du som konsument betalar. Systempriset beräknas varje dag av Nord Pool som hanterar elmarknadsbörsen i Norden. Det kan därmed variera en hel del både upp och ner beroende på rådande tillgång på el.

Tittar vi på systempriserna år 2020 har dessa legat rekordlågt. Närmare bestämt är det de lägsta priserna sedan år 2000. Systemprisets medeltal på elbörsen Nord Pool var 11 öre per kilowattimmen under 2020 jämfört med 30 öre per kilowattimme för år 2019. Alltså en minskning på 73%. Under året inträffade även ett negativt systempris vilket inte har hänt tidigare.

Vattenåret var starkt och dessutom noterades ett nytt vindkraftsrekord. Detta år har det också blivit noterat rekordlåga genomsnitt i både timpris och vecko- och månadspriser. Året var alltså väldigt gynnsamt för konsumenterna.

Orsaker till de billiga elpriserna

De låga priserna under förra året beror på flera saker.

 • Stor vattentillgång.
 • Ökad produktion av vindkraft.
 • Den milda vintern. Med en varmare vinter kommer en minskad efterfrågan på el för uppvärmning.
 • Coronapandemin. Människor har jobbat hemifrån i hög utsträckning och många aktiviteter har uteblivit.

Högsta och lägsta systempriset på den billiga elen

Det månatliga genomsnittet på systempriset har faktiskt varierat mellan 2 till 25 öre per kilowattimme. Dessa genomsnitt har uppmätts i juli respektive januari. Den 15 december mellan klockan 17 och 18 noterades det högsta timpriset med 52 öre / kWh. Det lägsta timpriset var däremot -10 öre / kWh som mättes upp den 2 november mellan klockan 3 och 4 på natten.

Elpriserna i de fyra svenska elområdena

Sverige är indelat i fyra olika elområden. Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö. Då de genomsnittliga elpriserna på de fyra elområdena jämförs ser man tydliga skillnader. Elpriserna varierade allt från 15 till 27 öre per kWh. Enbart i mindre än hälften av årets timmar var priset detsamma i alla de svenska elområdena. Malmö hade i genomsnitt 4,7 öre högre per kWh än Stockholm och 11,8 öre högre per kWh än Sundsvall och Luleå. Mellan Malmö och Luleå fanns den största prisskillnaden, som var 28,7 öre per kWh och var uppmätt i november.

Vattenmängden har inverkan på elpriserna

Ett vattenrikt år gör att det blir stora prisskillnader på el i Sverige. Eftersom det inte går att föra över all el från stamnätet i norr till de södra regionerna blir resultatet av detta att de norra delarna får mycket låga priser. Svenska kraftnät har dessutom i år begränsat den mängd el som har blivit överfört vilket i sin tur har lett till att prisskillnaderna har ökat.

Hitta billigast elpris

För att få billigast el för just dig behöver du fundera över hur du och din familj använder el i ditt hem. Du använder troligen också el på olika sätt under olika årstider. Ett beslut du bör fatta är vilken typ av elhandelsavtal du vill ha.

 • Fast elavtal. Du betalar en fast avgift per månad oavsett hur systempriset förändras.
 • Rörligt elavtal. Ditt elpris varierar beroende på rådande systempris.
 • Ett mixat elavtal. Elavtalet är då en blandning mellan fast och rörligt. Till exempel kan det vara ett visst upplägg på natten och ett annat på dagen eller så kan det ändras mellan sommar och vinterperiod.

Enligt Statistiska centralbyrån är ett rörligt elavtal det vanligaste i Sverige i dag. Men vilken modell som passar dig bäst beror på vilken trygghet du vill ha i elkostnaden. Väljer du ett fast avtal kommer du under perioder då elen är billigare troligtvis betala ett överpris för din el. Men å andra sidan vet du alltid vad kostnaden kommer ligga på.

Billigaste elleverantör

Det är mycket svårt att direkt säga klart ut vilket elbolag som är det billigaste. Elpriserna ändras hela tiden baserat på hur elbörsen rör sig. Jämför elabonnemang för att kolla elpriser och se vad som är bäst för dig för stunden. Du kan själv gå igenom alla elbolag och fylla i de färdiga uträkningarna med dina egna uppgifter om elförbrukningen. På detta sätt kan du då se vilket elbolag är billigast just för dig och din förbrukning. Ett rörligt avtal är dock dyrare på vintern eftersom vi behöver mera el när det blir kallt ute.

Jämför elpriser villa

Bästa elpris villa kan du hitta om du använder en av jämförelsesidorna på nätet. Med ditt konsumtionsmönster kan du enkelt se vilket bolag som skulle ge dig bästa möjliga pris för el.

Jämför elpriser lägenhet

Om du istället bor i en lägenhet kan det vara så att viss del av elkostnaderna bekostas av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Titta på ditt avtal för att se vilka delar du själv behöver teckna avtal för. Med dessa parametrar kan du sedan använda dig av jämförelsesidor på nätet.

Det är enkelt att byta till ett billigt elbolag

Det är många som håller fast sitt gamla elbolag för att de tycker att det är lättast på det sättet. Många har den uppfattningen att det faktiskt är mycket svårt och invecklat att behöva byta elbolag, Men faktiskt är det inte alls svårt och går enkelt att göra på nätet.

För att snabbt byta elavtal behöver du endast följa dessa punkter.

 • Du bör se efter om du har bindande tid kvar med ditt nuvarande elavtal. Om du inte hittar denna information i dina avtalspapper kan du be din elleverantör om hjälp.
 • Kontrollera sedan att det är samma person som står som kund för både elbolag och elnät.
 • Sedan gör du en jämförelse mellan elleverantörerna på marknaden. Det finns jämförelsesidor på nätet där du kan mata in din normala konsumtion och få ut en sammanställning kring vad det skulle kosta hos de olika bolagen.
 • Välj därefter vilket elbolag som passar dig bäst.
 • Bestäm sedan om du vill ha fast eller rörlig elavtal på ditt nya elavtal.
 • Slutligen klickar du in dig på det elbolaget som du har valt och fyller i registreringsformuläret.

De flesta elbolag erbjuder dessutom möjligheten att helt och hållet sköta om hela bytet av elbolag. Det vill säga om du tecknar avtal med dem sköter de om allt som har med uppsägning av ditt nuvarande bolag.

Vilket är det billigaste elbolaget i Sverige?

Då du vill hitta billigaste el i Sverige behöver du alltså jämföra olika elbolag. Vi har tittat närmare på tre olika elbolag och det billigaste elpriset de erbjuder. Priset är här baserat på 2 000 kWh förbrukning på en månads rörliga elpris. De tre elbolag vi har jämfört är Fortum, Göta Energi och Telge Energi.

Fortum, elavtal – billigast:

 • Fast avgift på 35 kr/månad.
 • Jämförelsepriset är 53,66 öre/kWh.
 • Ett bra miljöval eftersom elen kommer från klimatneutrala källor.
 • Fortum har prisgaranti vilket innebär att de matchar priset om du hittar ett bättre pris hos en annan elleverantör.
 • Fortum använder el producerat från vindkraft, vattenkraft, solkraft och kärnkraftverk.
 • Fossilfri el är en blandning av kärnkraft, solkraft, vindkraft och vattenkraft.
 • Det miljöpaket Fortum säljer innehåller enbart förnybar el och dessutom går en del till ”Håll Sverige rent”.
 • Du kan få välja mellan ett fast och ett rörligt avtal eller en blandning av båda. Utöver det får du även ett vintersäkrat elavtal.
 • Det är mycket enkelt att byta från sin nuvarande elleverantör till Fortum.
 • Du får dessutom en rabatt på 500 kr när du byter till Fortum.

Fortums miljöprofil

Hos Fortum kan du välja el som är märkt med Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen. En del av elkostnaden som betalas går till Fortums Miljöfond. Denna fond jobbar med att minska miljöinverkan på den el som blir producerad av vattenkraft. Naturskyddsföreningen godkänner vilka projekt som Fortum ska satsa på pengarna på. Projekten blir sedan utvärderade av Naturskyddsföreningen vid den årliga revisionen.

Fortums viktigaste strategi är att motverka klimatförändringarna. Detta gör de till exempel genom att använda mer koldioxidfri energiproduktion. En mycket viktig energikälla för framtida behov är definitivt förnybara energikällor. Fortum minskar nu systematiskt hela tiden sina utsläpp på sin energiproduktion. De vill i framtiden producera både kraft och värme koldioxidfritt.

Fortum var också en av de 60 energibolagen som år 2009 undertecknade en miljödeklaration. I deklarationen ska alla energibolag som är med i den sträva efter en koldioxidneutral energiproduktion redan före år 2050. Som det ser ut i dag hos Fortum är så mycket som 96% av kraftproduktionen i Europa redan koldioxidfritt.

Göta Energi, fast eller rörligt elavtal

 • Fast avgift på 45 kr/månad.
 • Jämförelsepriset är 77,40 öre/kWh.
 • Göta Energi har 100 % förnybar energi vilket innebär miljömärkt el.
 • Prisgarantin hos Göta Energi betyder att om dina elkostnader inte sjunker det första året mot vad du tidigare har haft kommer de att kompensera dig med skillnaden.
 • Du kan själv välja mellan ett fast eller ett rörligt avtal helt beroende på vilket du tycker är bättre för dig. Du kan dessutom också välja ett vintertryggt elavtal.
 • På Göta Energi får du i ditt rörliga avtal en fördelsprodukt som heter ”Rent vatten”, vilket innebär att din el kommer enbart av förnybar vattenkraft. På samma gång bidrar du också automatiskt till projektet ”WaterAid” vilket jobbar för rent vatten, hygien och sanitet i fattiga länder.
 • Som extra erbjudande får du, då du gör ett avtal med Göta Energi på nätet, också 500 kr som du kan få handla mat med i en matbutik. Du kan välja mellan ett par olika butikskedjor.

Göta Energi: ett elhandelsbolag

Göta Energi producerar inte sin el själv utan de köper sin el av elbörsen Nord Pool och säljer den sedan vidare till sina kunder. De säljer både till privatpersoner och företag. Om du väljer att byta elavtalet till Göta Energi sköter de allt det praktiska åt dig, så du behöver inte själv göra någonting.

Garanti 100 % nöjd betyder att du som kund hos Göta Energi under det första året ska vara helt och hållet nöjd med ditt elbolag. Annars kommer du bli kompenserad. Exempelvis följande situationer kommer ge dig kompensation om tre månaders gratis el.

 • Har du själv behövt göra någonting i själva bytesprocessen från ditt tidigare elhandelsbolag blir du kompenserad.
 • Du får kompensation om du behövt vänta i telefonkö i mer än 5 minuter.
 • Du får även kompensation om ett mejl du skickat inte fått svar inom 24 timmar.

Telge Energi, billig elleverantör

 • Den fasta avgiften är 49 kronor / månad.
 • Den har jämförelsepriset 83,82 öre / kWh.
 • Telge Energi använder sig av förnyelsebara energikällor som till exempel solkraft, vatten och vindkraft.
 • De har även ett utbud av smarta elavtal, som till exempel ett vinteravtal. Med detta har du ett fast elpris på vintern och ett rörligt elavtal på sommaren.

Telge Energis miljöprofil

Telge Energi erbjuder dig 12 månader fri el då du tecknar avtal med dem som ny kund. Till elavtalet hör Bra miljöval vilket innebär att elen är producerad av förnybara energikällor och därtill är den även Miljömärkt. Detta innebär ett par miljömässiga fördelar.

 • Vattenkraft får inte förstöra vattendrag där fiskarna lever och leker.
 • Vindkraftverken får inte heller bli placerade för nära fågelområden, skyddade skogsområden eller områden som är märkta med Natura 2 000.
 • Solceller som har tjänat ut sitt långa liv behöver bli nermonterade och förstörda på ett miljömässigt rätt sätt.

Telge Energis Hållbarhetsfond, som Naturskyddsförbundet kräver, innebär att en viss del av varje såld kilowattimme går till att utveckla mera miljövänliga alternativ. Fondens intäkter har egentligen till två olika syften. En del av fonden jobbar med att reparera och att återställa olika miljöskador som elproduktionen kan ha gjort åt vattendragen. Den andra delen jobbar istället med att effektivera energianvändningen, som till exempel att förbättra ventilation och isolering.

FAQ

Hur kan jag veta vad som ingår i den el jag betalar för?

Du tar bara fram din faktura från ditt elbolag och kollar där din nätavgift och elförbrukning. Då du vill byta elavtal ska du kolla på din elförbrukning. Det är nämligen den som kan förändras i pris då du byter elbolag.

Vad är billigast, fast elavtal eller rörligt elavtal?

Eftersom det varierar med tiden är det också svårt att säga vilket upplägg som kommer vara billigast. Till exempel var det mellan åren 2016 och 2018 billigast att ha ett fast elavtal som löper under ett år. Detta enligt uppgifter från Energimarknadsbyrån.

Hur lite kostar billig el?

Vi mäter elpriser i öre per kilowattimme. Du kan ofta få ett rabatterat pris det första året du är kund hos en elleverantör. Den billigaste elen just nu kostar kring 30 öre per kWh.

Kan jag byta elavtal ofta för att få billigare el?

Du är bra att kolla elpriserna kontinuerligt eftersom det hela tiden händer en hel del på elprismarknaden. Många elbolag erbjuder bra rabatter för nya kunder. Du kan därför regelbundet byta elbolag för att kunna utnyttja fördelen med att vara ny kund.

Varför har jag två olika elbolag?

Du har alltså en elnätsleverantör och denna står för infrastrukturen. Alltså elledningarna som distribuerar el till ditt hem. Du har därtill ett elavtal med ett elhandelsbolag som förser dig med den elkonsumtion som du använder i ditt hem.